• Tel: 0767503764
  • Email: office@ecaseonline.ro

Siguranta Datelor

Datele personale furnizate de catre uilizatorii site-ului ecaseonline.ro sunt prelucrate in conditii de siguranata, in scopul indepliniii obligatiilor contractuale intre parti si oferirii de servicii optime de catre site-ul nostru.

Administratorii site-ului ecaseonline.ro se obliga sa nu divulge catre terti datele personale inregistrate in site si sa nu foloseasca aceste date in alte scopuri decat cele contractuale, pentru informarea clientilor cu privire la modificarile in promotiile si ofertele site-ului, trimiterea de mesaje publicitare si de marketing specifice tipului de servicii prestate de ecaseonline.ro.

Confidentialitatea datelor personale este protejata conform legii 977/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tags: priacy policy