• Tel: 0767503764
 • Email: office@ecaseonline.ro

Acte Necesare

Actele necesare obtinerii Certificatului de Urbanism sunt:

 • Act de proprietate (titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, act de mostenitor, etc),
 • Intabularea dreptului de proprietate in Cartea Funciara,
 • Cadastrul terenului, imobilului ce face obiectul autorizatie de construire / demolare,
 • Extras de Carte Funciara actualizat, nu mai vechi de 20 de zile,
 • Plan de incadrare in zona, scara 1 la 2000 sau 1 la 5000, dupa caz,
 • Plan de amplasament si delimitare a terenului scara 1/500,
 • Ortofotoplan (in situatiile in care planul de incadrare sau planul parcelar nu este la dispozitia publicului),
 • Dovada taxei catre primarie.

Actele necesare obtinerii avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism:

 • Pe langa actele necesare obtinerii Certificatului de Urbanism mai sunt necesare completari ale dosarelor cu parti din proiectele de specialitate (arhitectura, structura, insataltii), in functie de natura proiectului ce se doreste avizat si de specificul institutiei ce elibereaza avizul.
 • Plata taxelor de eliberare a avizelor in constructii.
 • Vezi Documente necesare!

Actele necesare obtinerii Autorizatiei de constructie / demolare:

 • Pentru obtinerea Autorizatiei de constructie este necesara legalizarea unei copii a actului de proprietate,
 • Extrasul de plan cadastral actualizat,
 • Avizele si acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism,
 • Dovada privind achitarea taxelor pentru eliberarea Autorizatiei de Constructie / Demolare,
 • Dovada platii taxei catre OAR,
 • Documentatiile de specialitate!

Asistenta cu Clientii

Va stam la dispozitie:

la telefon: 0767.503.764 sau
pe email: office@ecaseonline.ro

Luni - Sambata: 9:00 - 19:00
Duminica: Doar email

Formularul de Contact!

Livram proiecte in toata tara!

Proiecte de casa la nivel national