• Tel: 0767503764
 • Email: office@ecaseonline.ro

Plan Urbanistic de Detaliu PUD

DESCRIERE PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD):

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) reprezinta documentatia prin care se reglementeaza retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural-volumetrica, modul de ocupare a terenului, pentru unul sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatiile imediate.

Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu se face ca urmara a impunerii acestuia printr-un Certificat de Urbanism, in vederea obtinerii unei Autorizatii de Constructie, pentru o singura parcela de teren.

SCOP PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD)

Reglementarile Planului urbanistic de detaliu:

 • modificarea distantelor dintre perimetrul edificabil si limitele laterale si posterioara ale parcelei;
 • asigurarea accesibilitatii si racordarea la retelele edilitare;
 • permisivitati si constrangeri urbanistice privind volumele construite si amenajarile;
 • relatiile functionale si estetice cu vecinatatea;
 • compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor, amenajarilor si plantatiilor;
 • regimul juridic si circulatia terenurilor si constructiilor.

Planul Urbanistic de Detaliu reglementeaza in mod amanuntit prevederilor stabilite prin Planul urbanistic zona PUZ sau Planul urbanistic general PUG.

ACTE NECESARE PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU:

 • Dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii – copie legalizata
 • Intabularea actului de proprietate – copie
 • Extrasul de plan cadastral – copie
 • Extras de Carte Funciara actualizat la zi - original
 • Certificat de urbanism – copie
 • Avize si acorduri stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acesteia – copii sau originale
 • Documentatia tehnica a Proiectului de Urbanism de Detaliu – in original, elaborata in conditiile legii 350 din 2001, cu modificarile si copletarile ulterioare.
 • Dovada privind achitarea taxelor catre RUR.

VALABILITATEA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU:

In functie de mai multi factori valabilitatea proiectelor de urbanism este cuprinsa intre 2 si 5 ani!

TAXA PLAN URBANISTIC DE DETALIU:

Plan Urbanistic de Detaliu (PUD): 50 euro

Valoarea taxei este stabilita de RUR (Registrul Urbanistilor din Romania), si se achita la sediul RUR.